Христо Тучев – Председател на Организационния Комитет

Валентин Матеев- Президент на Ротари Клуб Карлово

Иван Попов

Иван Дончев

Петър Ламбрев

Теодор Шойлеков

Христо Тахчиев – Касиер

проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ Климент Охридски – почетен член